Szybki kontakt 0048 536 194 196biuro@zakobooking.pl

W naszej ofercie znajdziecie opcje rezerwacji dostosowane do Waszych potrzeb i oczekiwań!

 

Rezerwacja standardowa, która może być bezkosztowo anulowana w terminie do 30 dni przed przyjazdem. Po tym terminie wymagamy wpłaty zadatku w wysokości 30% wartości rezerwacji. W przypadku anulowania rezerwacji po terminie bezkosztowej anulacji, lub nie pojawienia się w obiekcie w dniu przyjazdu obiekt obciąży gościa opłatą i wpłacona przedpłata nie podlega zwrotowi. W przypadku nie pojawienia się w obiekcie, rezerwacja zostaje po pierwszej dobie anulowana. 

 

Dla Gości pewnych swoich planów oferujemy rezerwację w opcji bezzwrotnej. W tym przypadku koszt pobytu jest korzystniejszy od ceny standardowej, ale wymgamy opłacenia całości "z góry". Tym sposobem obie strony korzystają - Ty oszczędzasz, a my mamy pewność, że przyjedziesz! :) Niestety, wpłacona przedpłata nie podlega zwrotowi. Wybierając tę opcję nie ma możliwości rezygnacji z pobytu, ani jego modyfikacji. W przypadku anulowania rezerwacji, lub nie pojawienia się w obiekcie w dniu przyjazdu, obiekt obciąża Gościa za cały pobyt. W przypadku nie pojawienia się w obiekcie, rezerwacja zostaje po pierwszej dobie anulowana. 

 

Warunki rezerwacji oraz najmu apartamentów ZAKObooking


Aby zapewnić Państwu udany wypoczynek oraz by uniknąć ewentualnych nieporozumień prosimy o zapoznanie się z poniższym regulaminem. Potwierdzenie przyjęcia rezerwacji jest jednoznaczne z zapoznaniem się oraz przyjęciem i zaakceptowaniem regulaminu.

 1. Rezerwację Apartamentu można dokonać drogą telefoniczną bądź mailową, po uprzednim potwierdzeniu dostępności apartamentu w wybranym terminie.
 2. Rezerwację uznaje się za gwarantowaną w momencie wpływu na konto ZAKObooking zadatku.
 3. W przypadku anulacji rezerwacji zadatek nie podlega zwrotowi.
 4. W przypadku anulacji rezerwacji na 30 dni przed planowaną datą przyjazdu (dot. oferty standardowej), zadatek można wykorzystać na poczet innej rezerwacji, jednakże nie później niż 6 miesięcy od anulowanej daty przyjazdu.
 5. Po upływie terminu zawartego w pkt. 4, zadatek uznaje się za wykorzystany.
 6. Doba hotelowa w Apartamencie trwa od godziny 16:00 do 11:00, chyba, że inaczej ustalono z osobą odpowiedzialną za klucze.
 7. Zameldowanie po godzinie 22:00 i wymeldowanie przed 08:00, powinno być zgłoszone wcześniej i ustalone z Rezydentem, i może być obciążone dodatkową opłatą w wysokości 100 PLN.
 8. Przedłużenie pobytu poza okres wskazany w dniu przybycia, gość powinien zgłosić Rezydentowi do godziny 09.00 dnia, w którym upływa termin najmu apartamentu.
 9. Życzenie przedłużenia pobytu uwzględniane jest w miarę posiadanych wolnych apartamentów.
 10. Gość apartamentu winien uregulować należność za pobyt gotówką w dniu przyjazdu, w trakcie meldunku. Do czynności zameldowania wymagany jest dowód osobisty. Jeżeli dowód osobisty budzi wątpliwości Rezydenta, ma on prawo poprosić o drugi dokument potwierdzający tożsamość osoby meldowanej (paszport, prawo jazdy) bez podania przyczyny.
 11. Niedokonanie zapłaty za pobyt z góry lub jeśli liczba osób przekroczy liczbę podaną przy rezerwacji, uprawnia Rezydenta do odmowy zameldowania gościa i wydania klucza do apartamentu.
 12. Rezydent zobowiązany jest pomniejszyć przyjmowaną kwotę o sumę wpłaconego wcześniej zadatku. W celu wyjaśnienia ewentualnych niejasności prosimy o zachowanie i okazanie kopii dokonanej wpłaty.
 13. Podczas przekazywania kluczy Rezydent, udziela instrukcji dotyczących obsługi wybranych urządzeń elektrycznych stanowiących wyposażenie apartamentu. Moment ten stanowi jednocześnie zapoznanie się ze stanem technicznym, ilościowym apartamentu i urządzeń w nim się znajdujących.
 14. Niezgłoszenie uwag i zastrzeżeń co do stanu technicznego w momencie wprowadzenia do apartamentu, równoznaczne jest z tym, że Apartament został oddany do użytku w stanie nie budzącym uwag i zastrzeżeń gościa.
 15. Obsługa apartamentu nie ma prawa bez zezwolenia gościa wchodzić do wynajętego apartamentu, a tym bardziej przemieszczania czy korzystania z jego osobistych rzeczy. Prawo wejścia do wynajętego obiektu pozostawia się jedynie w przypadku zauważenia zagrożeń na które bezpieczeństwu gości lub w przypadku niestosowania się gości do regulaminu apartamentu.
 16. Zabranie ze sobą zwierząt domowych, dozwolone jest tylko po uprzednim otrzymaniu zezwolenia od właściciela apartamentu. Obsługa apartamentu ma prawo odmówić udostępnienia miejsca noclegowego gościom, którzy zabrali ze sobą zwierzę domowe do obiektu wcześniej tego nie uzgadniając.
 17. Zwierzęta są akceptowane za dodatkow opłatą, która wynosi 100 zł. Gość winien zadbać o to by nie zakłócały one spokoju innych gości oraz nie pozostawiać ich samych w obiektach
 18. ZAKObooking nie ponosi odpowiedzialnosci za rzeczy pozostawione w obiekcie po wyjeździe Gości.
 19. Przedmioty pozostawione przez gościa w apartamencie, po jego opuszczeniu, nie zostaną odsyłane, jedynie przygotowane do odbioru w Biurze w Zakopanem. Możliwość odbioru rzeczy istnieje przez okres 1 miesiąca. W przypadku braku osobistego odbioru tych rzeczy przez gościa w ciągu 1 miesiąca od daty wyjazdu z apartamentu, obsługa zutylizuje pozostawione rzeczy.
 20. Ze względu na wymagania ochrony przeciwpożarowej w apartamencie nie wolno używać jakichkolwiek przyrządów lub aparatów zasilanych energią elektryczną lub gazową, niebędących wyposażeniem tych pomieszczeń i mogących wytworzyć zagrożenie pożarowe np. grzałek elektrycznych, grzejników, palników gazowych. Zabrania się wnoszenia do apartamentu łatwopalnych materiałów, materiałów wybuchowych oraz materiałów o nieprzyjemnym zapachu.
 21. Klient zobowiązany jest do należytego zabezpieczenia apartamentu, dokładnego zamykania drzwi wejściowych i okien przy każdorazowym jego opuszczeniu oraz staranne przechowywanie kluczy bez dostępu do nich osób postronnych.
 22. W apartamencie obowiązuje całkowity zakaz palenia tytoniu.
 23. Gość zobowiązuje się niezwłocznie powiadomić ZAKObooking o wszelkich szkodach, jakie wyrządził w wyposażeniu Apartamentu i samym Apartamencie. Klient zobowiązuje się do ich pokrycia najpóźniej do ostatniego dnia korzystania z Apartamentu. Klient odpowiada za wszelkie szkody, jakie wyrządzi w wyposażeniu Apartamentu i w samym Apartamencie. Wszelkie roszczenia w sprawie ewentualnych zniszczeń zweryfikowanych przy odbiorze apartamentu przez obsługę, będą dochodzone na drodze sądowej.
 24. W dniu odjazdu goście zobowiązani są opuścić pokój do godziny 11:00. Istnieje możliwość przedłużenia pobytu do godziny 16:00 w miarę dostępności, za dodatkową opłatą w wysokości 50% ceny noclegu. Po godzinie 16:00 naliczana jest pełna dzienna stawka.
 25. Wynajęty Apartament należy pozostawić w takim stanie, w jakim był w dniu przyjazdu wg protokołu wprowadzenia.
 26. Wcześniejszy wyjazd gościa, z przyczyn niezależnych od właściciela apartamentu, nie uprawnia go do żądania zwrotu kwoty za niewykorzystane świadczenie.
 27. Rachunki za pobyt wydajemy na życzenie klienta w ciągu do 7 dni od daty wymeldowania. Zostaną one przekazane w dniu wymeldowania lub wysłane listem poleconym na wskazany adres.
Przedsiębiorca uzyskał subwencję finansową w ramach programu rządowego Tarcza Finansowa 2.0 Polskiego Funduszu Rozwoju dla mikro, małych i średnich firm udzieloną przez PFR SA