Szybki kontakt 0048 536 194 196biuro@zakobooking.pl

 Z okazji przekroczenia przez naszego fanpage’a 2 tysięcy like-ów, ogłaszamy kolejny KONKURS dla naszych ZAKOfanów na Facebooku! :)Zasady są proste - wystarczy spełnić warunki, by wziąć udział konkursie, gdzie nagrodą jest pobyt w Apartamencie ZAKOsiedlisko Wrzosowy w Zakopanem dla dwóch osób!

1. Po pierwsze - musisz byc naszym ZAKOfanem na Facebooku, czyli jeśli jakimś cudem jeszcze tego nie zrobiłeś - polubić nasz Fanpage na Facebooku :)

2. W komentarzu pod postem konkursowym napisz wymyśloną przez siebie przygodę, zaczynając od słów "Pewnego dnia, chcąc maksymalnie wykorzystać pobyt w Zakopanem..."
UWAGA, żeby nie było zbyt łatwo, historyjka musi zawierać słowo klucz, czyli "ZAKObooking":) 

Wygrywa najciekawsza, najbardziej oryginalna, lub zabawna przygoda. Forma tekstu dowolna.

Spośród osób spełniających warunki, jedna osoba wygrywa nagrodę główną – 3-dniowy pobyt w Apartamencie ZAKOsiedlisko Wrzosowy w Zakopanem, dla dwóch osób 
w wybranym przez siebie terminie do 20 grudnia 2019 r*


Na Wasze przygody czekamy do 31 lipca 2019 r. !
 

*szczegóły w regulaminie poniżej

 

 

REGULAMIN


Postanowienia ogólne
1.  Organizatorem konkursu jest ZAKObooking s.c. Barbara Kostecka, Alina Bafia  ul. Kasprowicza 23, 34-520 Poronin
2.  Fundatorem nagrody jest Ogranizator.
3.  Konkurs nie jest stworzony, administrowany ani sponsorowany przez Facebook. Facebook jest znakiem towarowym zastrzeżonym przez Facebook, Inc.
4.  Konkurs jest prowadzony na stronie www.facebook.com/zakobooking (zwanej dalej “Fanpage”)
Warunki uczestnictwa
5. W konkursie mogą brać udział osoby pełnoletnie, czyli uczestnik powinien mieć skończone 18 lat.
6. Warunkiem udziału w konkursie jest posiadanie zweryfikowanego konta w serwisie Facebook.
7. Warunkiem udziału w konkursie jest zaznaczenie „lubię to” na Fanpage Organizatora oraz napisanie w komentarzu pod postem konkursowym tekstu spełniającego warunki opisane dalej.
6. Konkurs trwa od 14 lipca 2019 r do 31 lipca 2019 r do godziny: 23:59.
7. Wyniki zostaną ogłoszone nie później niż w dniu 10 sierpnia 2019 r za pośrednictwem FanPage oraz strony Internetowej Organizatora.
8. Ogranizator nie ponosi odpowiedzialności za czasowe lub stałe zablokowanie strony lub aplikacji ze strony Facebook’a.
Zadanie konkursowe
9. Zadanie konkursowe polega na wymyśleniu i umieszczeniu w komentarzu pod postem konkursowym przygody, zaczynając od słów "Pewnego dnia, chcąc maksymalnie wykorzystać pobyt w Zakopanem...". Historyjka musi zawierać słowo klucz, czyli "ZAKObooking".
W konkursie zostanie wybrany jeden zwycięzca.
10. Pracownicy firmy Organizatora wybiorą opowiadanie, które ich zdaniem jest najbardziej ciekawe/kreatywne/śmieszne, w ten sposób zostanie wyłoniony zwycięzca konkursu.
11. Zwycięzca Konkursu zostanie powiadomiony o wygranej i warunkach odbioru Nagrody za pośrednictwem wiadomości wysłanej na Facebooku lub przez adres e-mail.
Nagroda
12. Nagrodą w konkursie jest pobyt w Apartamencie ZAKOsiedlisko Wrzosowy na dwie noce, czyli trzy dni dla dwóch osób. Voucher z nagrodą zostanie przesłany na adres e-mail. Voucher może wykorzystać tylko osoba, która wygrała konkurs, nie ma możliwości przekazania nagrody osobie trzeciej.
13. Nagrodę można zrealizować nie później niż do dnia 20 grudnia 2019 r. Po tym terminie nagroda traci ważność.
14. Organizator ma prawo podać dane Zwycięzcy na Fanpage. Wszyscy uczestnicy biorący udział w konkursie, wyrażają zgodę na publikację imienia i nazwiska w przypadku wygranej.
15. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości przekazania nagrody z przyczyn leżących po stronie Uczestnika. W takim przypadku nagroda przepada.
16. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowe dane podane przy rejestracji, w szczególności za zmianę danych osobowych uniemożliwiającą odszukanie Uczestnika, któremu przyznano nagrodę.
17. W przypadkach wykrycia działań niezgodnych z Regulaminem, próby wpływania na wyłonienie Zwycięzcy w sposób niedozwolony, w szczególności poprzez zakładanie fikcyjnych profili prywatnych w serwisie Facebook, dany Uczestnik może zostać wykluczony z Konkursu.
18. Voucher nie podlega możliwości wymiany na gotówkę. Voucher musi być zrealizowany jednorazowo i w całości. Ewentualne niewykorzystanie nagrody w całości nie zostaje zwracane.
Reklamacje
19. Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu przeprowadzania Konkursu, Uczestnicy winni zgłaszać na piśmie w czasie trwania Konkursu, jednak nie później niż w terminie 14 (czternastu) dni od dnia wydania Nagród. Reklamacja zgłoszona po wyznaczonym terminie nie wywołuje skutków prawnych. Pisemna reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, dokładny adres Uczestnika oraz dokładny opis i uzasadnienie reklamacji. Reklamacja powinna być przesłana listem poleconym na adres Organizatora z dopiskiem “Konkurs na facebooku” Reklamacje rozpatrywane będą pisemnie w terminie 30 dni.
Postanowienia końcowe
20. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego i inne przepisy prawa. Spory odnoszące się i wynikające z Konkursu będą rozwiązywane przez sąd powszechny właściwy miejscowo dla siedziby Organizatora.
21. Każdy użytkownik Facebooka w chwili dodania komentarza do posta konkursowego,  oświadcza, że zapoznał się z treścią niniejszego Regulaminu, akceptuje jego treść w całości i zobowiązuje się przestrzegać jego zapisów.
Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany zasad Konkursu w trakcie jego trwania. Informacja o zmianach będzie zamieszczona na Fanpage.

 

/kz